Thời tiết Vĩnh Phúc theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

83%

T3 18/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.8

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.41

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

8.359 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

89%

T4 19/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.42

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Vĩnh Phúc

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Gió

2.84 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0