Dự báo Thời tiết Trà Vinh

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

80%

Gió

2.91 km/h

Tầm nhìn

6.523 km

Điểm ngưng

24°

UV

0.88

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc/lặn

05:36/18:18

Nhiệt độ Trà Vinh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Trà Vinh
31° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Trà Vinh
25° / 28°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Trà Vinh
25.3° / 26.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Trà Vinh
27.5° / 31.6°

Thời tiết Trà Vinh theo giờ

3:00 pm

28.4° / 32.3°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 31.2°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.4° / 30.4°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

7:00 pm

26.4° / 26.9°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.7° / 26.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.7° / 27.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.2° / 27.8°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.8° / 27.8°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 am

26.1° / 26.3°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

26.1° / 26.9°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

2:00 am

25.8° / 26.5°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25.3° / 26.2°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.2° / 26.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25.2° / 26.1°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.1° / 25.5°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 am

24.4° / 25.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.6° / 26.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.7° / 26.8°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.1° / 26.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.8° / 27.5°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 31.4°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

2:00 pm

28.5° / 32.9°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.6° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.7° / 30.2°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

5:00 pm

27.4° / 27.4°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

6:00 pm

26.6° / 27.9°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

7:00 pm

26.8° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.5° / 27.9°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.8° / 27.3°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.8° / 27.3°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.5° / 27.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 am

26.1° / 26.9°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25.3° / 26.4°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.8° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 26.9°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.2° / 26.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25.5° / 26.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25.1° / 26.1°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

27.1° / 27.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 am

27.1° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31.3°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 32.6°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.1° / 33.3°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.2° / 33.9°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31 °/26 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

25 °/27 °

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

wind
Gió
4.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26 °/26 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

25 °/27 °

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

wind
Gió
2.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28 °/24 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

25 °/26 °

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26 °/25 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

23 °/30 °

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30 °/26 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

25 °/31 °

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31 °/26 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

25 °/29 °

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

wind
Gió
3.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Chất lượng không khí tại Trà Vinh

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

607.49

NH3

8.04

NO

0.48

NO2

8.57

O3

38.62

PM2.5

13.5

PM10

16.44

SO2

1.94