mưa vừa

36°

mưa vừa

Cảm giác như 43°
Thấp/Cao

27 °/

36 °

Độ ẩm

59 %

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

5

Áp suất

0 hPa

Mặt trời mọc/lặn

5:00/18:00