mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Thấp/Cao

26 °/

32 °

Độ ẩm

74 %

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.17 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

2.86

Áp suất

0 hPa

Mặt trời mọc/lặn

5:00/18:00