Dự báo Thời tiết Gia Lai

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

81%

Gió

2.57 km/h

Tầm nhìn

10 km

Điểm ngưng

21°

UV

0.99

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc/lặn

05:21/18:17

Nhiệt độ Gia Lai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Gia Lai
22° / 23°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Gia Lai
21.4° / 22°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Gia Lai
22° / 22.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Gia Lai
24.8° / 25.4°

Thời tiết Gia Lai theo giờ

4:00 pm

24.3° / 25.1°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25.6°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

24.4° / 24.8°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

23.9° / 23.5°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

22.9° / 23.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.8° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 22.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.4° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

21.1° / 22.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

21.2° / 22.6°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

21.1° / 22.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.4° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.5° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

21° / 22.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

21.7° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 am

21.2° / 22.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

9:00 am

21.7° / 22.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

21.4° / 22.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 am

21.7° / 22.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 pm

22.2° / 23.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

22.7° / 23.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23° / 23.7°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 pm

23° / 23.3°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 pm

23.1° / 24.8°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 pm

22.8° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22.2° / 23.5°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 pm

21.6° / 22.2°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

21.2° / 22.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

21.9° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

21.4° / 22.2°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

21.2° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

20.5° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

21.8° / 21.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

21.5° / 21.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.3° / 22.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.6° / 22.7°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

21.4° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

22.7° / 23.4°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

25.7° / 26.5°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.2° / 26.8°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.2° / 30.7°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.1° / 32.1°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 31.6°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

2:00 pm

27.2° / 31.1°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

3:00 pm

28.7° / 31.8°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Gia Lai những ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

21 °/24 °

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

wind
Gió
2.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21 °/21 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

21 °/22 °

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

wind
Gió
1.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

21 °/25 °

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

wind
Gió
1.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

21 °/24 °

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:17 pm

wind
Gió
1.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

22 °/29 °

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:18 pm

wind
Gió
2.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29 °/23 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

21 °/30 °

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

Chất lượng không khí tại Gia Lai

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

290.39

NH3

0.25

NO

0.03

NO2

0.74

O3

28.61

PM2.5

1.24

PM10

1.36

SO2

0.14