Dự báo Thời tiết Gia Lai

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

90%

Gió

2.55 km/h

Tầm nhìn

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

0.6

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc/lặn

05:26/18:18

Nhiệt độ Gia Lai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Gia Lai
24° / 24°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Gia Lai
21.6° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Gia Lai
21.2° / 22.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Gia Lai
26° / 25.1°

Thời tiết Gia Lai theo giờ

4:00 pm

26° / 26.1°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 25.8°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

6:00 pm

24.7° / 25.9°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 pm

23.3° / 24.5°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

8:00 pm

23.1° / 24.6°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

9:00 pm

23° / 23.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22.5° / 22.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22° / 22.6°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

12:00 am

22.8° / 22.8°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

1:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

2:00 am

22.7° / 22.2°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

21.9° / 22.9°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

21.1° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.9° / 22.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.2° / 22.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

22.8° / 22.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

23° / 23.4°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

9:00 am

22.1° / 23.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

22.2° / 23.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 am

22.4° / 23.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 pm

22.6° / 23.6°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 pm

22.3° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 pm

22.9° / 23.9°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 pm

22.4° / 23.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 pm

23° / 24.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 23.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22.9° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

7:00 pm

23° / 23.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

8:00 pm

22.4° / 23.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

9:00 pm

22.6° / 23.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22.1° / 22.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.9° / 22.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

12:00 am

22° / 22.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

21.7° / 22.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

2:00 am

21.6° / 22.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

3:00 am

21.4° / 22.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

4:00 am

21.4° / 21.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

5:00 am

22° / 21.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

21° / 21.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

7:00 am

21.7° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

8:00 am

21.2° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

21.5° / 22.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

21.4° / 22.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 am

21.4° / 22.1°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 pm

21.6° / 22.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 pm

21.6° / 22.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 pm

22° / 22.3°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 pm

21.5° / 22.3°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Gia Lai những ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

21 °/25 °

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

22 °/23 °

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:18 pm

wind
Gió
2.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

21 °/21 °

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:18 pm

wind
Gió
2.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

21 °/23 °

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21 °/21 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

21 °/22 °

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22 °/22 °

Nhiệt độ
Sáng/tối

21 °/22 °

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

Chất lượng không khí tại Gia Lai

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

213.62

NH3

0.38

NO

0.01

NO2

1.05

O3

14.84

PM2.5

0.5

PM10

0.62

SO2

0.19