Thời tiết Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

82%

T3 28/05
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

91%

T4 29/05
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Sơn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Gió

0.49 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98