Thời tiết Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

76%

T3 28/05
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

78%

T4 29/05
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Thanh Hóa

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Gió

2.15 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49