Thời tiết Đông Hà - Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

70%

T3 18/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.29 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.46 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.9

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.39 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.34

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.15 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.36

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.75 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.69

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

66%

T4 19/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.83

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.22 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.72 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.79

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.94 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.26

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.75 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.39

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.97 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.16 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.24 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hà - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Đông Hà

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

39°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Gió

2.01 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0