Thời tiết Huyện Đại Lộc - Quảng Nam theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

82%

T3 18/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

81%

T4 19/06
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đại Lộc - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đại Lộc

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0