Thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

87%

T3 18/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.08

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

92%

T4 19/06
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

9.937 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.87

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.37

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.5

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.56

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.07 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Phú Thọ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Gió

1.55 km/h

Điểm ngưng

26°

Tầm nhìn

10 km

UV

0