Thời tiết Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

91%

CN 14/07
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.88

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

9.176 km

UV

5.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.63

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

88%

T2 15/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.85 km

UV

11.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.154 km

UV

9.34

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cẩm Khê

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

998 hPa

Gió

2.92 km/h

Điểm ngưng

27°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17