Thời tiết Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.68

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

86%

T3 28/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

78%

T4 29/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thuận Nam

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Gió

1.46 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21