Thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình theo giờ

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

81%

CN 14/07
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.997 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.772 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

88%

T2 15/07
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.958 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.824 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.849 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.472 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.676 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.543 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.646 km

UV

5.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.729 km

UV

8.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.265 km

UV

11.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.883 km

UV

12.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.45

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Khánh

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

73%

Áp suất

999 hPa

Gió

4.72 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16