Thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình theo giờ

T3 18/06
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.24

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

74%

T4 19/06
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nho Quan

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

36°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Gió

2.74 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0