Thời tiết Thị xã Thái Hoà - Nghệ An theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

68%

T3 28/05
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

72%

T4 29/05
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Thái Hoà - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Thái Hoà

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16