Thời tiết Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

69%

T3 28/05
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

71%

T4 29/05
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Hoàng Mai

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

38°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Gió

2.38 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76