Thời tiết Huyện Hải Hậu - Nam Định theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

82%

CN 14/07
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.95

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.895 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

87%

T2 15/07
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.167 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.027 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

3.719 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

3.961 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.983 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.735 km

UV

2.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.939 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.254 km

UV

11.98

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.49 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hậu - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hải Hậu

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 41°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Gió

5.63 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17