Thời tiết Tân An - Long An theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

75%

T3 28/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.86

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.85

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

72%

T4 29/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân An - Long An trong 12h tới

Thời tiết Tân An

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Gió

1.76 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03