Thời tiết Huyện Mộc Hóa - Long An theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

73%

T3 18/06
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.48

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

73%

T4 19/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộc Hóa - Long An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mộc Hóa

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Gió

3.56 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0