Thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

9.792 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.396 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

99%

CN 14/07
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.719 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

1.048 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

0.377 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

0.352 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

0.165 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

0.414 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.645 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.609 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.647 km

UV

2.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.548 km

UV

10

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

98%

T2 15/07
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.875 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Hà - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bắc Hà

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

28°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25