Thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.492 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

95%

T3 18/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.64

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.08

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

5.011 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6.646 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

95%

T4 19/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lộc Bình

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Gió

1.15 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0