Thời tiết Huyện Than Uyên - Lai Châu theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.34

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.85

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

98%

T3 28/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.106 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.298 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

2.227 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.235 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.18 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.577 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.543 km

UV

7.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.44

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.932 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.788 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

98%

T4 29/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Than Uyên - Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Than Uyên

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Gió

0.94 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66