Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

88%

T3 28/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.28

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.36

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

79%

T4 29/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nha Trang - Khánh Hòa trong 12h tới

Thời tiết Nha Trang

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28