Thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

72%

T3 18/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.97

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.77

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

76%

T4 19/06
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.89

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.36

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ân Thi

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Gió

2.05 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0