Thời tiết Huyện Phú Lộc - Huế theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

89%

CN 14/07
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.553 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.511 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.824 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.392 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.325 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.087 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

97%

T2 15/07
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.668 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.901 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

3.517 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.474 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6.427 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

7.696 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8.646 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lộc - Huế trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phú Lộc

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:25

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68