Thời tiết Huyện Lương Sơn - Hoà Bình theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

70%

T3 28/05
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

80%

T4 29/05
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lương Sơn - Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lương Sơn

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Gió

0.88 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94