Thời tiết Huyện Kim Bôi - Hoà Bình theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

81%

T3 18/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

90%

T4 19/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.86

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bôi - Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kim Bôi

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

26°

Tầm nhìn

10 km

UV

0