Thời tiết Quận Dương Kinh - Hải Phòng theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

84%

T3 18/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.37

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.34

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

82%

T4 19/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.93

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.88

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Quận Dương Kinh

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

35°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

28°

Tầm nhìn

10 km

UV

0