Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

64%

T3 18/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

63%

T4 19/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

37°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Gió

2.99 km/h

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0