Thời tiết Phường Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

77%

T3 28/05
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

82%

T4 29/05
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm trong 12h tới

Thời tiết Phường Đồng Xuân

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:32

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

27°

Tầm nhìn

7 km

UV

0.07