Thời tiết Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

94%

T3 18/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.8

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.41

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

81%

T4 19/06
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm trong 12h tới

Thời tiết Phường Chương Dương

giông bão và Mưa nhẹ

27°

giông bão và Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

38°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

26°

Tầm nhìn

10 km

UV

0