Thời tiết Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.8

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.41

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

4.91 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

9.977 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

90%

T4 19/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.42

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

82%

T5 20/06
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng trong 12h tới

Thời tiết Phường Nguyễn Du

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

27°

Tầm nhìn

6 km

UV

0