Thời tiết Huyện Tân Phú - Đồng Nai theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

91%

CN 14/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.92 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

89%

T2 15/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Phú - Đồng Nai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Phú

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Gió

5.15 km/h

Điểm ngưng

28°

Tầm nhìn

10 km

UV

0