Thời tiết Thị xã Mường Lay - Điện Biên theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

98%

CN 14/07
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.578 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.594 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.435 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9.755 km

UV

9.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8.257 km

UV

6.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

99%

T2 15/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.82

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.12

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.5

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Mường Lay - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Mường Lay

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:53

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

49%

Áp suất

998 hPa

Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4