Thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

99%

T3 28/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.855 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.827 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

1.441 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

1.011 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

1.326 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

1.739 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.791 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.39 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

99%

T4 29/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.104 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.329 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

100%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nậm Pồ

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Gió

0.74 km/h

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06