Thời tiết Huyện Đức Linh - Bình Thuận theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.42

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.83 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.98 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.68 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

85%

CN 14/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.96 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.34 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.1 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.59 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.26 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.07 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.38 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.28 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.26 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

87%

T2 15/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.42 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.56 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.11 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.28 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.96 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.29 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Linh - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đức Linh

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Gió

5.83 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24