Thời tiết Huyện Bắc Bình - Bình Thuận theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.23 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
8.1 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.99 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.93 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

85%

T3 28/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.86 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.28 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.04 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.86 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

75%

T4 29/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Bình - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bắc Bình

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Gió

2.78 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13