Thời tiết Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.97 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.45 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

88%

CN 14/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.68 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

88%

T2 15/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bắc Tân Uyên

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:21

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Gió

6.97 km/h

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3