Thời tiết Huyện Vân Canh - Bình Định theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.45

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.15 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
7.02 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
6.55 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.58 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

74%

T3 28/05
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.26

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

68%

T4 29/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Canh - Bình Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vân Canh

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23