Thời tiết Huyện Na Rì - Bắc Kạn theo giờ

T3 18/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.868 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.24

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

99%

T4 19/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8.953 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.89

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Na Rì - Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Na Rì

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Gió

0.75 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0