Thời tiết Bắc Giang theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

75%

T3 18/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.4

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.45

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

84%

T4 19/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

6.463 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

4.955 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.07

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.14

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.57

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Bắc Giang

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Gió

4.25 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0