Thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.67

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

78%

T3 28/05
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.05 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

80%

T4 29/05
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Dũng

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Gió

0.64 km/h

Điểm ngưng

27°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42