Thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.4

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.45

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

4.012 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

2.863 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

91%

T4 19/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.07

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.14

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.57

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.69

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

83%

T5 20/06
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Việt Yên

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Gió

2.77 km/h

Điểm ngưng

26°

Tầm nhìn

10 km

UV

0