Thời tiết Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
6.49 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.96 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

86%

CN 14/07
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

81%

T2 15/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.911 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.381 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.517 km

UV

11.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.344 km

UV

12.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7 km

UV

11.75

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hiệp Hòa

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 41°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

67%

Áp suất

998 hPa

Gió

6.43 km/h

Điểm ngưng

27°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9