Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam hôm nay

29°/ 33°

Có mây cụm

Mây thưa
T3
Ngày 18/06
Mưa vừa
28° | 32°
mưa nhẹ
T4
Ngày 19/06
Mưa vừa
28° | 31°
mưa vừa
T5
Ngày 20/06
Mưa vừa
28° | 32°
mưa nhẹ